Marijampolės vietos veiklos grupė turi kolegialų valdymo organą – valdybą, kurią sudaro 6 nariai – po du atstovaujančius kiekvieną sektorių: Marijampolės savivaldybę, asociaciją „Marijampoliečiai“, ir Marijampolės regiono verslininkų asociaciją.

Pirmuoju asociacijos pirmininku išrinktas Andrius Jasinskis, atstovaujantis Marijampolės regiono verslininkų asociaciją, šiuo metu pirmininko pareigas eina Ieva Vizgirdienė, išrinkta 2019 metų kovo mėnesį.

ASOCIACIJOS PIRMININKĖ

VALDYBOS PIRMININKĖ

VALDYBOS NARIAI