Marijampolės vietos veiklos grupės veiklos teritorija – Marijampolės miestas. Marijampolės vietos veiklos grupės steigėjai – nariai yra Marijampolės regiono verslininkų asociacija, atstovaujanti verslo sektorių, asociacija „Marijampoliečiai“, atstovaujanti pilietinės visuomenės sektorių ir Marijampolės savivaldybė, atstovaujanti vietos valdžios sektorių. Vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektorius atstovauja po vieną narį