2016 m. siekiant skatinti Marijampolės miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir vietos valdžios bendradarbiavimą, sprendžiant miesto ekonomines, socialines, užimtumo ir kitas problemas, Marijampolės vietos veiklos grupės steigimui pritarė Marijampolės savivaldybės taryba.