2019 lapkričio 13 d. paskelbtas antrasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

DĖMESIO: Pratęsiamas II kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki  2020 sausio mėn. 2 d. 16.30 val.

1 tikslo uždavinys 1.1. Organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas.
Veiksmai:
1.1.1. Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“
1.1.2. Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.1.1.2.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 1.1.2.

2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;
2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.
2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams;
2.2.2. Verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.1.

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.1.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.1.2.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.1.

Kvietimas veiksmui Nr.2.2.2

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR 2.2.2.

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI IKI 2020 sausio 2 d.

                                                                                                *************************************************

Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.